Naturfotografering är ett område som kan ha flera betydelser. Den som använder sig av begreppet naturfotografering kan givetvis avse det att ta fotografier i naturen av naturen som motiv, fast de kan lika gärna vara fotografier som är tagna i kulturlandskapet och företeelser i detta som motiv.

 

Djurfotografering
Djurfotografering innebär som begreppet tyder på fotografering av djur. Det förekommer två skolor som är varandras motpoler. Den ena skolan tar bilder av vilda djur i deras naturliga miljö. Den andra tar sina fotografier i djurparker och forskningsstationer. Den senare gruppen manipulerar djuren för att kunna ta bilder som inte annars skulle kunna tas. Eftersom de situationer de skapar sannolikt inte existerar i naturen själv. De som fotograferar vilda djur ute i naturen behöver ofta vara placerade i ett gömsle för att inte störa och skrämma bort de djur vilka de önskar ta sina fotografier av. I regel har de ett kamouflagefärgat tält till sitt förfogande. Fast kan vara gömslen som är av mer permanent karaktär också.

En del fotografer använder sig vid djur och fågelfotografering en riggad anordning, det kan vara i form av en trampkontakt som utlöser kameran. Det kan även handla om en infraröd värmesensor som har samma funktion, det vill säga utlöser kameran.

 

Landskapsfotografi
Naturfotografering 1En del fotografer har specialiserat sig på att ta fotografier av vackra eller dramatiska vyer, stadslandskap, odlingslandskap och andra sorters naturstudier.

Vid landskapsfotografering är bildkompositionen viktig.

Till landskapsfotografering hör också panoramafotografi en obruten vy eller bild över ett helt större område. En skicklig fotograf kan få betraktaren att följa det som avsiktligt komponerats i bilden – en specifik linje eller kurvatur. En bild kan vara komponerad som ett musikstycke med sin alldeles egna rytm. Det är långt ifrån alltid man är nöjd med ett foto, som tur är finns det flera alternativ att välja på. Man kan alltid finna en vacker, dramatisk eller rogivande bild för att vila sina ögon på.