Mattias Klum är en mycket välrenommerad svensk naturfotograf, naturfilmare och författare.

 

Tidigt intresse för foto
Mattias Klums intresse fotografering började tidigt. Han har varit aktiv fotograf alltsedan tonåren. Sedan år 1986 har han arbetat heltid som fotograf på frilansbasis. Mattias har specialiserat sig på naturfotografering inklusive miljö och kultur. Det har fört honom över mer eller mindre hela världen.

 

Internationellt erkänd
Mattias Klum arbete har nått internationellt erkännande. Tidskrifter såsom National Geographic Magazine, Wildlife Conservation, Audubon, Geo, Terre Sauvage, Stern, Der Spiegel och New York Times har publicerat Klums fotografiska arbeten.

Första gången National Geographic Magazine publicerades hans bilder var 1997.En riktig prestation, han kom att bli den förste svensken att få en av sina bilder på omslaget. Sedan dess har Klum haft många artiklar i tidningen och hela tolv omslagsbilder. Inte nog med det, hans fotografier är representerade i The National Geographic Image Collection. Mattias Klum som är uppvuxen i Uppsala har nått långtutöver Sverige gränser. Hans fotografiska verk har visats i enmansutställningar i museer och konstgallerier. Till de länder som visat hans verk hör USA, Sverige, Malaysia, Indien, Japan, Storbritannien, Estland, Danmark, Botswana, Spanien, Kina och Singapore.

 

Mattias Klum föreläsaren
Mattias arbetar som föreläsare både på hemmaplan här i Sverige fast även på den internationella arenan. Speciellt fokus för föreläsningarna är de expeditioner han genomfört runtom i världen.

 

Filmskapare och författare
Mattias Klum har producerat flera dokumentärfilmer, till dem hör: Skogens Öga, Den sköra tråden och Search for the Sea Eagle. Han har också skrivit böcker bland andra: Vår tid på jorden: välfärd inom planetens hållbara gränser, medförfattare är professor Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Boken innehåller ett förord av Bill Clinton, tidigare president i USA. Världar av liv är Mattias Klums senaste bok. Den gavs ut 2013.

 

Utmärkelser
2013 blev Mattias Klum utsedd till hedersdoktor inom det naturvetenskapliga området på Stockholms universitet. Han blev också vald till ambassadör för Världsnaturfonden. Inte nog med det Klum är också medlem i Världsnaturfondens, WWF, förtroenderåd i Sverige. Han undervisar vid Stockholm Resilience Centre.