Claes Grundsten är en av drygt hundra medlemmar i Naturfotograferna, en förening av naturfotografer som binds samman av en rad etiska regler kring sitt fotograferande, bland annat att värna om miljön runt omkring dem så mycket som möjligt och att inte manipulera eller plagiera bilder. Grundsten föddes 1949 i Stockholm, och har hela sitt liv varit fascinerad av de svenska fjällen. Det var alltså hans fascination för naturen som ledde honom till fotografi, och inte tvärtom. Denna fascination väcktes då han 1968 gjorde sin värnplikt i Kiruna, vid Lapplands jägarregemente. Efter värnplikten fortsatte han att kultivera sitt nyväckta intresse genom att studera till en filosofie kandidat i naturgeografi, mineralogi, paleontologi och zoologi. Samtidigt som han studerade arbetade han med diverse karteringsprojekt, och när han studerat färdigt fick han därför anställning vid Naturgeografen vid Stockholms universitet, där han skulle syssla med vegetationskartering i fjällen.2014-07-26_Padjelantaleden,_Sweden_5166

Fyra år senare bytte han anställning, och denna gång blev hans arbetsgivare Naturvårdsverket. Grundsten var där ansvarig för frågor gällande fjällplanering och nationalparker. Under sin tid på Naturvårdsverket deltog Grundsten i flera stora utredningar kring fjällvärlden, och i samband med detta vandrade han hundratals mil genom fjällvärlden. Det var detta som gjorde honom till inte bara Naturvårdsverkets utan Sveriges främste expert på den svenska fjällkedjan och landets nationalparker.

Under dessa milslånga vandringar fotograferade också Grundsten. Det var något han gjort ända sedan han var i 20-årsåldern, och han kombinerade dessa fotografier med skrift, och gav bland annat ut böcker. Sin första bok publicerade han 1983, medan han var anställd vid Naturvårdsverket, och den handlade om nationalparker. Så småningom gav han upp utredningar och rapportskrivande och ägnade sig helt åt att fotografera och skriva – han sade upp sig 1993. Sedan dess har hans produktion av böcker, artiklar och bilder ökat, och han har som följd tilldelats flera utmärkelser och gör föredrag i hela världen.

Om du liksom (numera) Claes Grundsten försörjer dig som frilansande fotograf, kan det vara skönt att inte behöva oroa dig över att pengarna från dina fakturor kommer in – du har antagligen tillräckligt mycket ekonomisk instabilitet ändå. Genom att låta Intrum hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att pengarna kommer in, och kan koncentrera dig på att fotografera så bra bilder som möjligt.